วันขอบคุณพระเจ้า

ขอบคุณอย่างจริงใจผู้อ่าน

คุณอาจไม่เชื่อเรา แต่เราไม่มีอยู่จริงถ้าไม่มีคุณ

'พระเจ้าช่วย เราทำไก่งวงตั้งท้อง!'

อย่าหลงกลคนเล่นพิเรนทร์ในเทศกาลวันหยุดนี้