รู้เท่าทันสื่อ

อธิบายความผิดพลาดของ 'การย้ายเสาประตู'

การเข้าใจผิดเชิงตรรกะอยู่เบื้องหลังความเข้าใจผิดที่เป็นอันตราย ข่าวลือ และทฤษฎีสมคบคิดที่เป็นอันตรายมากมายที่ห้องข่าวของเราตรวจสอบ