คัมภีร์ไบเบิล

ไม่ ผู้พิพากษาฟลอริดาไม่ได้ตัดสินว่าพระคัมภีร์ควรถูกแบน

แม้ว่าเราควรสังเกตว่าพันธสัญญาเดิมกล่าวถึงการฆาตกรรม การข่มขืน การร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง และอื่นๆ