วัคซีน

Chelsea Clinton กล่าวว่าเด็กทุกคนต้องได้รับวัคซีน mRNA โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือไม่?

'เชลซี คลินตัน: 'ถึงเวลาบังคับแทงเด็กที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนในอเมริกา'' พาดหัวข่าวหนึ่งประกาศ