ไฟเซอร์

ไฟเซอร์สนับสนุนรางวัลแกรมมี่อวอร์ดปี 2023 หรือไม่

บริษัทสนับสนุนพิธีทั้งหมด ไม่ใช่การแสดงเฉพาะใดๆ