แผนที่

ดีทรอยต์ 'ไกลออกไปทางตะวันออกกว่าแอตแลนตา' จริงหรือ

อาจเป็นคำศัพท์ที่ทำให้เกิดความสับสน