ฮาร์วาร์ด

นี่เป็นภาพจริงของพนักงานห้องเก็บศพของฮาร์วาร์ดที่ถูกตั้งข้อหาค้าอวัยวะหรือไม่?

เรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นข่าวใหญ่ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566