เฟนทานิล

Fentanyl ถูกวางไว้บนที่นั่งชักโครกในห้องน้ำสาธารณะในเดือนมิถุนายน 2023 หรือไม่?

ก่อนหน้านี้เราได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อเรียกร้องอื่นๆ เกี่ยวกับเฟนทานิลแล้ว