ไสยศาสตร์

อดีตเจ้าหน้าที่ของแคนาดากล่าวว่า Illuminati เป็นของจริงและซ่อนสิ่งของต่างดาวหรือไม่?

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของแคนาดาได้ใช้ทฤษฎีสมคบคิดมานาน