เอ็มเอสเอ็นบีซี

วิดีโอแสดง Biden เดินออกจาก MSNBC ก่อนที่โฮสต์จะหยุดโฆษณาหรือไม่

ช่วงเวลาดังกล่าวออกอากาศสดและนำไปสู่การอภิปรายบน Twitter เช่นเดียวกับการค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้อ่านของเรา