การทำแท้ง

การ์แลนด์บอกว่า DOJ ไม่ดำเนินคดีกับการโจมตีสิทธิการทำแท้งเพราะเกิดขึ้นตอนกลางคืน?

อันที่จริง การดำเนินคดีกับผู้คนที่สตรีมสดระหว่างการก่ออาชญากรรมนั้นง่ายกว่าการจับคนก่อกวนตอนกลางคืน