สถานีบริการน้ำมัน

ป้ายปั๊มน้ำมันบอกคนไม่ให้ใส่ปั๊มเข้าไปใน 'ปากหรือทวารหนัก' จริงหรือ?

จริงหรือไม่ เราเห็นด้วย: คุณไม่ควรใส่ปั๊มเชื้อเพลิงใน ... สถานที่เหล่านั้น