เพลง

ไม่ ชื่อเต็มของ Oppenheimer ไม่ใช่ 'John Jacob Oppenheimer Schmidt'

“ชื่อของเขาคือชื่อของฉันด้วย”