ชีวิตทางทะเล

นี่คือ 'สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกที่กลายร่างโดยไม่สามารถระบุได้' คืออะไร?

อะไรนะ คุณไม่รู้หรอกว่าเห็นเยลลี่หวีท้องเปื้อนเลือดหรือเปล่า? เราก็ไม่ได้เช่นกัน