การยิงจำนวนมาก

ไม่ การยิงที่โรงเรียนพันธสัญญาแนชวิลล์ไม่ใช่ 'ธงเท็จ'

การอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับ 'ธงเท็จ' มักแพร่กระจายหลังจากการกราดยิงในโรงเรียน