เรียกคืน

เรียกคืน: Cosori Air Fryers ถูกเรียกคืนเนื่องจากไฟไหม้และอันตรายจากการเผาไหม้

การต่อสายไฟในหม้อทอดอากาศอาจทำให้ร้อนเกินไป ทำให้เกิดไฟไหม้และเกิดอันตรายจากการไหม้ได้ บริษัทกล่าว