ซีเอ็นเอ็น

Frank Zappa กล่าวว่าภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อประชาธิปไตยของสหรัฐฯ คือระบอบฟาสซิสต์ Theocracy หรือไม่?

เขากำลังพูดใน CNN ในปี 1986 ในการโต้วาทีเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์