9/11

Ron DeSantis สังเกต Guantanamo Force-Feeding ในฐานะ Navy JAG หรือไม่?

การขอความชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ DeSantis ในการป้อนอาหารเป็นคำถามที่ยุติธรรมอย่างยิ่ง