มายองเนส

Mayo ของ Hellmann ถูกยกเลิกในแอฟริกาใต้ ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา

โพสต์บน Facebook อ้างว่ามายองเนสของ Hellmann จะถูกยกเลิก 'เนื่องจากต้นทุนการนำเข้าที่ขยายตัวสูง' แต่ไม่ได้ระบุประเทศ