แมคโดนัลด์

สิทธิบัตรของ Sony เสนอให้ผู้ชมข้ามโฆษณาโดยการตะโกนชื่อแบรนด์ที่ทีวีหรือไม่?

'ระบบแปลงโฆษณาทางโทรทัศน์เป็นวิดีโอเกมบนเครือข่ายเชิงโต้ตอบ' ไม่ค่อยจับความแปลกของการประดิษฐ์

นี่เป็นสัญลักษณ์ของ McDonald จริงที่มี Arch เพียงอันเดียวหรือไม่?

ภาพถ่ายของป้าย McDonald's ที่มีซุ้มประตูเพียงอันเดียวได้แพร่ระบาด ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะตรวจสอบ