อิหร่าน

อิหร่านกำลังยกเลิกตำรวจศีลธรรมหรือไม่?

ประเทศถูกเขย่าด้วยการประท้วงตั้งแต่เดือนกันยายน 2565