ไมค์ เพนซ์

เด็กสาวคนหนึ่งตีไมค์เพนซ์ที่ศีรษะด้วยลูกโป่งน้ำหรือไม่?

“ทุกคนที่เดินขบวน รวมทั้งฉันด้วย” เหยื่อกล่าว “ทำเช่นนั้นด้วยอันตรายและเป็นเกมที่ยุติธรรม”