ห้างสรรพสินค้าเอมส์

ห้างสรรพสินค้า Ames จะกลับมาในปี 2566 หรือไม่?

บทความข่าวท้องถิ่นที่จัดทำขึ้นระบุว่า มีบางคน 'สงสัย' เกี่ยวกับข่าวดังกล่าว เราทำการขุดค้นเพื่อค้นหาความจริง