ล้อเลียน

รู้เท่าทันสื่อ: คุณจะบอกได้อย่างไรว่าโพสต์นั้นเป็นการเสียดสี/ล้อเลียน?

โพสต์เหน็บแนมสามารถหลอกลวงได้อย่างน่าประหลาดใจเมื่อไม่ได้แสดงข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบที่ชัดเจน