อาหารทั้งหมด

ไม่ San Francisco Whole Foods ไม่ได้ปิดเนื่องจาก 'ลูกค้าข้ามเพศที่ไม่เป็นมิตร'

ห่วงโซ่ทั้งหมดไม่ได้ออกจากพื้นที่