การเซ็นเซอร์

Florida School ห้าม 'Madonna and Child' เรียกมันว่า 'การทำร้ายค่านิยมของครอบครัว' หรือไม่?

ตามบทความเหน็บแนมภาพวาดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาได้รับความเดือดร้อนจากการขาดความกระตือรือร้นในการเป็นแม่

โอบามาพูดว่า 'เราต้องการการเซ็นเซอร์ของรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่อกำจัดสื่ออิสระ' หรือไม่?

ข้อความดังกล่าวปรากฏในพาดหัวของบทความที่ไม่มีหลักฐานว่าอดีตประธานาธิบดีคนดังกล่าวเคยพูดเช่นนั้น