การฆ่าตัวตาย

เยอรมนีกำหนดให้คุณต้องฉีดวัคซีนให้ครบก่อนได้รับการช่วยฆ่าตัวตายหรือไม่?

เรื่องราวที่ล้าสมัยซึ่งมีพาดหัวข่าวที่ขาดข้อเท็จจริงยังคงแพร่สะพัดไปหลายปีหลังจากความเกี่ยวข้องผ่านไป