คริสต์มาส

ชื่อแรกของนางซานตาคลอส: เดิมทีคืออะไร?

การค้นหาทางอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วบอกเราว่ามีคำตอบจากปี 1849 แต่นั่นกลายเป็นข้อมูลที่ผิดในวันหยุด