เจน ฟอนด้า

Jane Fonda พูดหรือไม่ว่า 'จะไม่มีวิกฤตสภาพภูมิอากาศถ้าไม่ใช่เพราะการเหยียดเชื้อชาติ'?

เราพบที่มาของคำพูดนี้ใน 'The Kelly Clarkson Show'