เปรู

Aaron Rodgers เห็น 'Hat Man' ถือกระต่ายตายขณะอยู่บน Ayahuasca หรือไม่?

นักกีฬาได้พูดคุยเกี่ยวกับการมี ayahuasca (ประสาทหลอนจากพืช) มาก่อน