กรมสรรพากร

กรมสรรพากรเป็น บริษัท เอกชนที่ทำสัญญากับกระทรวงการคลังหรือไม่?

บางคนอ้างว่าเนื่องจาก IRS เป็น 'ส่วนตัว' จึงไม่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายภาษี

House Republicans วางแผนที่จะลงคะแนนเสียงเพื่อยกเลิก IRS หรือไม่?

อย่าเพิ่งทิ้งเอกสารภาษีของคุณ

GOP Freedom Caucus ผลักดันภาษีการขาย 30% ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่?

ภาษีเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ 'ขจัดความจำเป็นในการให้บริการสรรพากร'

กรมสรรพากรว่าจ้าง 'เจ้าหน้าที่พิเศษติดอาวุธเตรียมพร้อมที่จะใช้กำลังร้ายแรง' หรือไม่?

การมีอยู่ของทั้งงานและพาดหัวข่าวเกี่ยวกับงานนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่