เครื่องหมายคำพูดผิด

เฟอร์เรลจะพูดว่า 'มีพื้นที่มากมายสำหรับกิจกรรม' ในภาพยนตร์ 'Step Brothers' หรือไม่?