อับราฮัมลินคอล์น

พี่ชายของบูธ John Wilkes ช่วยชีวิตลูกชายของ Abraham Lincoln หรือไม่?

Edwin Booth เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงเช่นเดียวกับพี่ชายของเขา