นาวิกโยธินสหรัฐ

ไม่ นาวิกโยธินที่เข้าร่วมการโจมตีเมื่อวันที่ 6 มกราคมไม่ได้รับการปลดปล่อยจากกองกำลังพิเศษ

การกล่าวอ้างนั้นทำโดยเว็บไซต์เสียดสีที่เราเคยตรวจสอบมาก่อน