เอเปค

มีการแสดงโลโก้สวัสดิกะในการประชุม APEC CEO Summit ปี 2565 หรือไม่

เมื่อปรากฎว่าสัญลักษณ์ที่คล้ายกับสวัสดิกะนั้นขึ้นอยู่กับสีของพื้นหลังที่แสดง