อิวานา ทรัมป์

ภาพถ่ายสถานที่ฝังศพของ Ivana Trump ที่สนามกอล์ฟ Trump ในปี 2023 จริงหรือไม่

ภาพถ่ายที่เป็นปัญหาซึ่งถ่ายหนึ่งปีหลังจากอิวาน่า ทรัมป์ถูกพัก แสดงให้เห็นสถานที่ที่ถูกบดบังด้วยหญ้าและวัชพืช