วิทยาลัย

Hell Endothermic หรือ Exothermic?

ตำนาน: นักเรียนคนหนึ่งมาพร้อมกับหลักฐานที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของนรก

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้

นักเรียนเข้าใจผิดว่าตัวอย่างของปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ยังไม่ได้แก้สำหรับการบ้านและแก้ไขปัญหาเหล่านั้น