โทษประหาร

นี่เป็นภาพการประหารชีวิตครั้งสุดท้ายในสหรัฐอเมริกาหรือไม่?

เหตุการณ์นี้เป็นการแสดงละครสัตว์และสร้างความลำบากใจให้กับรัฐเคนตักกี้