งู

การรวบรวมข้อมูลบนหลังคาของ Giant Carpet Python ถูกจับได้ทางกล้องในออสเตรเลีย?

เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียระบุ งูเหลือมพรมเป็น 'งูที่ใหญ่ที่สุดและคุ้นเคยมากที่สุดชนิดหนึ่งในออสเตรเลีย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความนิยมในฐานะสัตว์เลี้ยง'