เท้าใหญ่

ภาพโดรนแสดงบิ๊กฟุตสัญจรในป่าที่เต็มไปด้วยหิมะหรือไม่?

พาดหัวข่าวหนึ่งที่ส่งเสริมวิดีโออ่านว่า 'ภาพโดรนใหม่ของ 'บิ๊กฟุต' อธิบายว่าเป็นหลักฐานที่ดีที่สุด'