โทมัส เจฟเฟอร์สัน

โธมัส เจฟเฟอร์สันเคยพูดว่า 'ศัตรูของประชาชนสองคนคืออาชญากรและรัฐบาล' หรือไม่?

คำพูดที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับบทบาทของรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล