วิดีโอไวรัส

วิดีโอแสดงคนขับรถบัสที่มีอาการหัวใจวายจากวัคซีนหรือไม่?

วิดีโอเหตุการณ์ในปี 2555 ที่คนขับรถโรงเรียนหัวใจวายถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในอีก 11 ปีต่อมาเพื่อส่งเสริมวาระการต่อต้านวัคซีน