ชน

นี่เป็นภาพจริงจากภายในเครื่องบินก่อนที่มันจะตกในเนปาลหรือไม่?

วิดีโอ Facebook Live ที่บาดใจดูเหมือนจะแสดงให้ผู้โดยสารเห็นในช่วงเวลาก่อนการชน