ยานพาหนะไฟฟ้า

Pic แสดงสถานีชาร์จสำหรับรถโดยสารไฟฟ้าในช่วงต้นทศวรรษ 1900 หรือไม่

รถบัสที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊ส 'จะกลายเป็นรถที่ล้าสมัยในไม่ช้า' บริษัทรถบัสไฟฟ้าอ้างสิทธิ์ในปี 1906