ผลไม้

ผักและผลไม้ที่มีสติกเกอร์ 'เอพีล' ปลอดภัยต่อการรับประทานหรือไม่?

ผู้คนเคลือบผลิตภัณฑ์ของพวกเขาด้วยการเคลือบป้องกันเทียมมานานกว่า 900 ปีแล้ว