ภาษี

Texas Republican ต้องการลดภาษีให้กับคู่รักหรือไม่?

กฎหมายที่เสนอนี้หากผ่านจะใช้กับคู่สมรสที่ไม่เคยแต่งงานมาก่อนเท่านั้น

ข่าวฟ็อกซ์สามารถตัดการชำระคดีโดมิเนียนออกจากภาษีได้หรือไม่?

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารของ Fox Corporation บอกกับ The Lever ว่า Fox ถือว่าอย่างน้อยส่วนหนึ่งของข้อตกลงการหมิ่นประมาทเป็นค่าลดหย่อน