เงิน

คนอเมริกันครึ่งหนึ่งทำรายได้น้อยกว่า 35,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือไม่?

ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของสหรัฐอเมริกาในปี 2565 และ 2566 จากสำนักสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐไม่มีอยู่ในเวลาที่เผยแพร่