แรนด์ พอล

แรนด์ พอล ลบทวีตที่มีนักเรียนสวมเสื้อ 'Guns and 69' หรือไม่?

'คุณเชื่อไหมว่า' นักเรียน 'คนหนึ่ง' ถูกลงโทษด้วยการสวมเสื้อตัวนี้ในยูทาห์' วุฒิสมาชิกสหรัฐถามทาง Twitter