พัดลมเพดาน

ใช่ ทิศทางการหมุนของพัดลมเพดานมีความสำคัญในฤดูร้อนกับฤดูหนาว

หากคุณไม่ทราบเคล็ดลับนี้ แสดงว่าคุณไม่ได้เงินที่คุ้มค่าไปจากพัดลมติดเพดาน