สิทธิมนุษยชน

ต้นกำเนิดของคำว่า 'Stay Woke' คืออะไร?

วลีนี้ใช้ในการบันทึกเสียงของนักร้องโฟล์คผิวดำ Lead Belly ในปี 1938